Seferi olmanın şartları nelerdir?

Seferi olmanın şartları nelerdir?

Seferi olmanın şartları nelerdir?

 • 90 kilometrelik bir mesafeye gitmek üzere niyet etmelidir. Buna göre, bir kimse bulunduğu beldenin meskûn yerlerini geçtikten sonra seferilik hükmüne tâbi olur.
 • Yolculuğa çıkan kimsenin erginlik çağma ermiş olması gerekir. Ço­cuk için seferilik hükmü yoktur.
 • Müstakil görüş ve söz sahibi olması gerekir. Buna göre, birlik komu­tanı sefere niyet etmeden askerin seferilik niyeti geçersiz olur. Bunun gibi bir kadının seferi olması kocasının niyetine, talebenin seferîliği de hocasınm niyetine bağlıdır. Bunlar ancak âmir durumundaki kimselere göre sefe­ri veya mukim olurlar.
 • Bir kimsenin seferi sayılması için gideceği yerde on beş günden az kalmış olması gerekir. Gideceği yerde on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse mukim hükmüne tâbidir. Buna göre bir yere on beş gün­den az kalmak niyetiyle gitse fakat herhangi bir sebeple “Bugün gideceğim, yarın gideceğim” diye aylarca duracak olsa bile yine seferîliği devam eder.

  Yolculuk sırasında ikametin sabit olması için şu dört şart bulunması gerekir

  1. Gidilen yolun tamamlanmış olması. Kendi beldesinden ayrılan kim­se yolda olduğu müddetçe seferi sayılır. Bir yerde on beş gün veya daha fazla kalmak üzere giden kimse o beldeye vardıktan sonra seferilik hük­müne tâbi olmaz, mukim sayılır.
  2. Gidilecek beldenin ikamete elverişli bir vasfa sahip olması. Yol müd­deti bittikten sonra kimsenin kalmadığı bir sahrada, ıssız bir adada veya deniz ortasında on beş gün veya daha fazla ikamet etmeye niyet eden kim­senin niyeti sahih olmaz.
  3. İkamete niyet ettiği beldenin bir tane olması gerekir. Mesela başka başka beldelerde on beş gün oturmak niyet edilse bu niyet sahih olmaz, o kimsenin seferilik hükmü devam eder.
  4. Müddetin bir olması gerekir. Bir beldede on gün kalmaya niyet edip on gün tamamlanınca on gün daha kalmaya niyet etse kalman günler yirmi günü doldursalar da o kimse mukim sayılmaz. Çünkü müddetler ayrı ay­rıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM