Namazı bozan haller nelerdir?

Namazı bozan haller nelerdir?

Namazı bozan haller nelerdir?

Namaza niyet edilip tekbir alınarak girilir. Bundan sonra selam verilin­ceye kadar namaza bir eksiklik getirilmemeye çalışılır. Fakat bu arada bil­meden, bazen de dikkat edilmeden yapılan bazı hareketler namazın bozul­masını netice verir. İşte namazı kılmak için titizlik gösteren bir mü’minin onu bozacak, sıhhatine zarar verecek hallerden uzak durması gerekir. Bu da ancak bu halleri öğrenip akılda tutmakla mümkündür. Yoksa farkında olmadan boş yere namaz kılınmış olur.

Namazı bozup yeniden kılmayı gerektiren haller şunlardır:

 1. İki harften de ibaret olsa insanın yanılarak unutarak uyuklayarak bile­rek veya bilmeyerek kendisinin duyacağı kadar konuşması, bir söz sarf etmesi.

İnsanın kendisinin dahi işitmeden söylediği bir söz namazı bozmaz.

 1. Duyduğu bir acı haberden, vücudundaki bir ağrıdan veya bezginlik­ten dolayı “ah, of” demek, inlemek namazı bozar.

Ancak Allah korkusundan, cenneti veya cehennemi hatırlayarak bu söz­leri söylemek namazı bozmaz.

Toza toprağa üflemek, bir musibet ve acıdan dolayı sesli olarak ağlamak namazı bozar.

Ahireti anarak ağlamak ise bozmaz. Bunun yanında, şiddetli bir hasta­lıktan dolayı kendine hâkim olamadan “ah” edip inlemek namazı bozmaz. Çünkü bu durumdaki inilti aksırmak ve geğirmek gibidir.

 1. Öksürüğü gelmeden zorla öksürmeye çalışmak, boğazım hırıldata­rak temizlemeye çalışmak namazı bozar.

Fakat bir zorlama olmadan insanın yaratılışı icabı alışkanlık haline gel­miş olan bir öksürme bir özür teşkil edeceğinden namazı bozmaz. Bunun yanında imam olan zatın sesini düzeltip güzelleştirmek maksadıyla yahut cemaatten birisinin imamın hatasını düzeltmek niyetiyle veya namaz kıldı­ğını haber vermek için öksürmesi namazı bozmaz.

 1. Dua, teşbih ve hamd lafızlarını dünyevî bir maksat için söylemek.
 2. Mesela aksırana “Yerhamükallah”, ölüm haberi

duyunca “İnnalillahi ve innâ ileyhi râciûn”, güzel

bir haber ve müjde duyunca  “Elhamdülillah”, hayret ettiği bir

habere karşı   “La ilahe illallah” veya  “Sübhanallah”,

havle vela kuvvete illabillah” söylemek gibi. Ancak aksıran kimsenin na­mazda iken kendi kendine “Elhamdülillah” demesi, kendisini çağıran veya içeri girmek için müsaade isteyen birisine namazda olduğunu bildirmek maksadıyla “Sübhanallah” veya “Elhamdülillah” demesi yahut okuyuşunu açıktan yapması, birisine bir cevap niyeti olmadan “Allah” lafzını duyunca “Celle celâlühû”, Peygamber Efendimizin mübarek ismini işitince salâvat getirmesi, ayet ve hadis olan duaların aslını okuması namazı bozmaz.

 1. Başkasına selam vermek verilen selamı almak, tokalaşarak selam­laşmak namazı bozar. Yanılarak da olsa hüküm aynıdır.

Fakat el veya baş işareti ile selam almak, sorulan, istenilen bir şey için baş, göz ve kaşla işarette bulunmak namazı bozmaz.

Yine namazda iken, “İleri git”, “Yer ver” diyen birisini dinleyerek hare­ket eden kimsenin namazı bozulur. Ancak safa girecek olan birisine kendi­liğinden yer açması namazı bozmaz.

 1. Amel-i kesir, yani çok iş sayılan bir şeyi namaz içinde yapmak na­mazı bozar; fakat amel-i kalil, yani az iş bozmaz.

Bu meselede ölçü şudur: Namaz içinde bir harekette bulunan birisini gören bir başkası onun namazda olmadığını zanneder, namaz kılmadığı kanaatine varırsa bu çok iş sayılır. Şayet yapılan hareket kişinin namazda olup olmadığı hususunda şüpheye düşürüyorsa bu hareket az iş sayılır.

Bu meseleye açıklık getiren örnekler şöyledir: Elbisesinin veya bedeni­nin bir tarafı ile oynayıp da görenler “Bu adam namazda değil, namaz kı­lan böyle yapmaz” diyecek olsalar, bu iş çok sayılır ve namazı bozar.

Namaz kılarken hiçbir sebep yokken üç adım yürümek, birisinin çarp­ması sonunda üç adım kadar hareket etmek namazı bozar.

Aynı rekâtta elini üst üste üç defa kaldırıp vücudunun bir tarafını kaşı­yan kimsenin namazı bozulur. Fakat ayrı ayrı rekâtlarda bir defa veya peş peşe iki kere kaşısa yahut elini hiç kaldırmadan bir kaç defa kaşıyacak olsa bu tek hareket sayıldığından namazı bozmaz.

Bir veya iki elle yapılan bazı işler çok iş sayılır. Mesela iki eliyle takke giymek, sarık sarmak, pantolonu düğmelemek gibi… Fakat yere düşen takkesini bir eliyle başına koysa; kadın çözülen başörtüsünü tek eliyle bağ- lasa bu az iş sayılır, namaz bozulmaz.

Namazda saçını veya sakalını taraşa, bir başkasına eliyle vursa namazı bozulur.

Namazda iken ağzına bir buğday tanesi alsa bir damla su içse esans kul­lansa namaz bozulur.

Bunun yanında, namaz içinde akrep ve yılan öldürmek, yakınında bu­lunan lambanın düğmesine basmak, elleri kaldırmak, çocuk sırtında veya kucağında iken namaz kılmak namazı bozmaz.

 1. Bir özür yokken göğsünü kıbleden çevirmek namazı bozar. Fakat göğsünü değil de yüzünü çevirse namaz bozulmaz. Yine kıbleden yönünü çevirmediği zaman yarasından kan çıkıp abdestini bozacak olsa bu durum­da göğsünü çevirmesiyle namaz bozulmaz.
 2. Cemaatle kılınan namazda sonradan gelen birisi namazda bulunana kaç rekât kılındığını sorsa o da parmak işaretiyle cevap verecek olsa namaz bozulmaz. Ancak hariçten görenler onun bu işaretlerinden namazda olma­dığı zannma varırsa namaz bozulur.
 3. Hariçte bulunan ve bir susam tanesi kadar olan bir şeyi yemek na­mazı bozar. Aynı şekilde dişlerinin arasında bulunan nohut tanesi kadar olan yiyecek artığını yutmak da namazı bozar.
  1. Ağzında bulunan bir şeker parçasının tadının boğaza gitmesi namazı bozar. Ancak namazdan önce yenmiş olan bir yemeğin ağızdaki tadı, na­mazda iken tükürükle birlikte boğaza kaçsa bununla namaz bozulmaz.
  2. Yutulmasa da namaz içinde ağızda bulunan sakızı arka arkaya çiğ­nemek namazı bozmaz.
  3. Kendi işiteceği kadar sesli olarak gülmek namazı bozar.

  Yanında bulunan birisinin işitebileceği kadar gülmek ise hem namazı hem abdesti bozar.

  1. Namaz kılarken unutarak da olsa rükû ve secde gibi bir rükün eda edecek müddet içinde avret yerinin namaza engel olacak ölçüde açılmış olması namazı bozar. Ancak rüzgârın açtığı avret yerini hemen kapatsa namazı bozulmaz.
  2. Namaz esnasında insanın üzerinde namazın sıhhatine engel olacak miktarda bir necaset bulaşması namazı bozar.210
  3. Fakat üzerine necasetin düşmesiyle hemen giderse namaz bozulmaz.
  4. Namazın bir rüknünü cemaatten birisinin imamdan önce yapması namazı bozar. İmamdan önce rükû veya secde edip kalkmak gibi… İmam­dan önce bir rüknü yapan kimse tekrar dönse imamla birlikte veya imam­dan sonra tekrar yapacak olsa namazı bozulmaz.
  5. Ezberinde olmayan bir ayeti Mushafm yüzünden okusa bu bir öğ­renme işi olduğundan İmam-ı Âzam’a göre namazı bozar. Fakat İmameyne ve İmam-ı Şâfiî’ye göre bununla namaz bozulmaz. Ayeti Mushaftan oku­makla bir kâğıttan veya levhadan okumak aynıdır.

  Fakat namazda iken gözüne çarpan bir yazıya anlamak maksadıyla bak­sa ve okusa namaz bozulmaz.

  Bununla beraber kıyamda iken eline Mushafı alıp okumak, rükûa varır­ken bir tarafa bırakmak, yapraklarını çevirip bakmak çok iş sayıldığından ittifakla namaz bozulur.

  1. Teyemmüm etmiş kimsenin namazda iken suyu görmesi namazı bo-

  211

  zar.

  1. Mest üzerine yapılan mesh müddetinin namazda iken bitmesi nama­zı bozar.212
   1. Sabah namazını kılarken güneşin doğması namazı bozar.213
   2. Özür sahibi olan kimsenin özrünün sona ermesi namazı bozar.214
   3. Başıyla ima ederek namaz kılan bir kimse rükû ve secde yapacak ka­dar sağlığına kavuşması namazı bozar.215
   4. iyileşmiş olan yaranın üzerindeki sargının namaz içinde düşmesi namazı bozar.216
   5. Kısa bir müddet için de olsa bayılmak namazı bozar.
   6. Erkekle kadının cemaatle namazda yan yana durması namazı bo-

   ___ 217

   zar.

   1. Kadm namazda olan kocasını öper, erkekte de şehevî bir his uyanır­sa namazı bozulur; uyanmazsa bozulmaz. Fakat erkek namaz kılmakta olan hanımını şehvetle tutar veya şehevî bir his taşısın, taşımasın öperse kadının namazı bozulur. Çünkü cinsî yakınlıkta erkeğin durumu esastır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM