Home / Peygamberlere İman

Peygamberlere İman

Peygamber Efendimiz S.a.v. Tokalaşma Adabı

peygamber-efendimiz-s.a.v.-tokalasma-adabi-min

Musâfaha ne demek? Peygamber Efendimiz nasıl tokalaşırdı? El öpmek caiz mi? Kadınlarla tokalaşmak caiz mi? İslam’da tokalaşma adabı… Musâfaha, dilimizdeki kullanımıyla tokalaşmak veya el sıkışmak demektir. Birbirleriyle karşılaşan mü’minlerin önce selâmlaşıp sonra musâfaha yapmaları İslâm’ın tavsiye ettiği güzelliklerdendir. Dolayısıyla tokalaşmak için elini uzatandan yüz çevirmek ve mukâbelede bulunmamak, edebe aykırı …

Read More »

Peygamber Efendimiz S.a.v. ilk Hutbesi

Kuba’da on dört günlük bir misâfirlikten sonra Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve berâberindekiler, Medîne’ye hareket ettiler. Günlerden cuma idi. Öğle üzeri “Rânûnâ Vâdisine” varılmış, namaz vakti girmişti. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sel­lem- devesinden indi. O sırada, İslâm’ın iktidârının bir alâmeti olarak farz kılınan “cuma namazını” kıldırdı. Orada …

Read More »

Peygamber Efendimizin gönderiliş zamanındaki mucize

Peygamber Efendimizin gönderiliş zamanındaki

Hz. Muhammed (s.a.v.) neden Arabistan yarımadasına Peygamber olarak gönderildi? Kur’ân-ı Kerîm’in ve Peygamberimizin gönderiliş zamanı itibâriyle mûcize oluşu… İçinde bulunduğumuz ilim ve teknoloji asrında çok daha iyi anlaşılmıştır ki, Kur’ân’ın en mühim mûcizelerinden biri de, onun gönderiliş zamanının en mükemmel bir şekilde ayarlanmış olmasıdır. KUR’ÂN VE PEYGAMBERİMİZİN GÖNDERİLİŞ ZAMANI İTİBÂRİYLE …

Read More »