Home / Peygamber Efendimiz

Peygamber Efendimiz

Peygamber Efendimiz S.a.v. Tokalaşma Adabı

peygamber-efendimiz-s.a.v.-tokalasma-adabi-min

Musâfaha ne demek? Peygamber Efendimiz nasıl tokalaşırdı? El öpmek caiz mi? Kadınlarla tokalaşmak caiz mi? İslam’da tokalaşma adabı… Musâfaha, dilimizdeki kullanımıyla tokalaşmak veya el sıkışmak demektir. Birbirleriyle karşılaşan mü’minlerin önce selâmlaşıp sonra musâfaha yapmaları İslâm’ın tavsiye ettiği güzelliklerdendir. Dolayısıyla tokalaşmak için elini uzatandan yüz çevirmek ve mukâbelede bulunmamak, edebe aykırı …

Read More »

Peygamber Efendimiz S.a.v. Nerde ve Nezaman Doğdu?

Peygamber-Efendimiz-S.a.v.-Nerde-ve-Nezaman-Doğdu

Ebrehe’nin Mekke üzerine yürümesi, fil vakası Miladın 571. yılında meydana gelmişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu olaydan 50 gün sonra dünyaya teşrif etti. Siyer kaynaklarına göre Peygamberimiz, Rebiülevvel ayının 12. gecesi 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu. Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğduğu dünyaya teşrif ettiği yer: Mekke- i Mükerreme Peygamberimiz, …

Read More »

Peygamber Efendimiz S.a.v. ilk Hutbesi

Kuba’da on dört günlük bir misâfirlikten sonra Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve berâberindekiler, Medîne’ye hareket ettiler. Günlerden cuma idi. Öğle üzeri “Rânûnâ Vâdisine” varılmış, namaz vakti girmişti. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sel­lem- devesinden indi. O sırada, İslâm’ın iktidârının bir alâmeti olarak farz kılınan “cuma namazını” kıldırdı. Orada …

Read More »

Peygamber Efendimizin gönderiliş zamanındaki mucize

Peygamber Efendimizin gönderiliş zamanındaki

Hz. Muhammed (s.a.v.) neden Arabistan yarımadasına Peygamber olarak gönderildi? Kur’ân-ı Kerîm’in ve Peygamberimizin gönderiliş zamanı itibâriyle mûcize oluşu… İçinde bulunduğumuz ilim ve teknoloji asrında çok daha iyi anlaşılmıştır ki, Kur’ân’ın en mühim mûcizelerinden biri de, onun gönderiliş zamanının en mükemmel bir şekilde ayarlanmış olmasıdır. KUR’ÂN VE PEYGAMBERİMİZİN GÖNDERİLİŞ ZAMANI İTİBÂRİYLE …

Read More »

Peygamber Efendimiz’in ümmetini uyardığı illet

Peygamber Efendimiz’in ümmetini uyardığı illet

Peygamber Efendimiz’in ümmetini uyardığı illet… Haset ne demektir? Haset, başkalarına lûtfedilen nîmetleri kıskanarak bir mânâda Cenâb-ı Hakk’ın taksîmine kalben îtiraz etmektir. KARUN NEDEN HELAK OLDU? Mesela Kârûn, kendisine mânevî ilimler verilmesine rağmen, Hazret-i Hârûn’u (a.s.) kıskanıp haset etmesi sebebiyle helâke dûçâr olmuştur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Yoksa onlar, Allâh’ın lûtfundan verdiği şeyler …

Read More »