Home / Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim

Kuranı Kerimi Güzel okumanın Faziletleri ile ilgili Hadisler

kurani-kerimi-guzel-okumanin-faziletleri-ile-ilgili-hadisler--min

Kur’ân-ı Kerim okumanın fazileti ile iligili hadis-i şerifleri istifadenize sunuyoruz. Kur’an şefaat edecektir Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.) Kur’an okumanın sevabı İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, …

Read More »

Kuranı Kerimin korunmuşluğunun delileri nelerdir?

Kuranı Kerimin korunmuşluğunun delileri nelerdir?

Kur’an’ın korunmuşluğunun delilleri nelerdir? Kur’an’ın korunduğunu söyleyen ayet hangisidir? Kur’an-ı Kerim, Yüce Yaratıcı’nın kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. O, bu yüce kelâmı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim bu gerçek, Kur’an’da şöyle açıklanmıştır: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik Biz! Onun koruyucusu da …

Read More »

Nebe Suresinde Bildirilen Büyük Haberler

Nebe Suresinde Bildirilen Büyük Haberler

İnsanlık tarihi boyunca bu ilâhî hakîkatlere sırt dönenler, ölüm ve ötesiyle ilgili sayısız hurâfelere inanarak türlü sapıklıklara sürüklenmekten kurtulamamışlardır. Zira akıllar üstü bir mevzû olan ölüm ve ötesini, cılız idrak mîzanlarıyla ölçebilmek mümkün değildir. Âhiret mefhumunu kendi akıllarıyla ölçüp biçmeye kalkışan nice gâfiller, ilâhî beyanlarla işin aslı kendilerine açıklanınca, gerçeği …

Read More »

Kur’an İslamı Nedir?

Kur'an İslamı Nedir?

Kur’an’a sığınmak, Allah’a sığınmaktır, teslim olmaktır. Dünyayı Allah için görür, Allah’ın belirlediği ölçülerle değerlendirir hale gelmektir. Bu işin samimiyet testi ise, hayatımızda Kur’an’ın ne kadar varolduğuna bakılarak yapılır. “Kur’an İslâmı”ı ifadesi, ana ölçüleri Kur’an’da belirlenen bir dini anlatır. Kendilerini böyle bir çerçeve ile bağlayanlar için kesin inanılması gerekli iki umde …

Read More »

Peygamber Efendimiz S.a.v. Kuranı Kerimi Nasıl Okurdu?

Peygamber Efendimiz S.a.v. Kuranı Kerimi Nasıl Okurdu?

Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak, Peygamberimizin Kur’ân’ı nasıl okuduğunu ve Kur’an tilâvetlerinde öne çıkan vasıfları anlattı. İşte rivâyetler ışığında nebevî tilâvetin vasıfları… Resûl-i Ekrem (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş[1] ve O’na en büyük mûcize olarak Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir[2]. Karanlıklara ışık[3], doğru yola rehber[4] ve müminlere rahmet[5] olan Kur’ân-ı Kerîm, doğruyu eğriden …

Read More »

En Büyük Mucize Nedir?

En büyük mûcize: Kurân-ı Kerîm’in mûcize oluşunun delilleri… Hazret-i Peygamber, kendisinin Allâh’ın Resûlü olduğunu ve Allah katından gelen vahye muhâtap olduğunu insanlara ilân edip herkesi İslâm’a dâvet etmeye başlayınca, Mekkeli putperestler O’na karşı, şiddeti gi­derek artan bir muhâlefet baş­lattılar. Allâh’ın hiçbir şey indirmedi­ğini[1] Kur’ân’ın -hâşâ- Allah kelâmı değil, bir beşer …

Read More »

Kur’anı Kerimin Degiştirilememesinin Sebepleri

Kur’ân-ı Kerîm değiştirildi mi? Kur’ân-ı Kerîm değiştirildi iddiasında bulunanlara cevap; “Kur’ân-ı Kerîm asla değiştirilemez.” Kur’ân-ı Kerîm’e Hazret-i Paygamber tarafından aslâ bir müdâhale olmamıştır. Resûlullah’ın hayâtında bu husûsu ispat edecek pek çok önemli hâdise mevcuttur. Bunlardan bir kısmına kısaca temas edelim: 1- KUR’ÂN VAHİY MAHSÛLÜDÜR Vahiy, Allah Teâlâ’nın, hidâyet yolunu gösteren …

Read More »