Home / İslam Tarihi

İslam Tarihi

En Güzel 3 Dakika

Önceleri koyu karanlıklar içinde yaşayan Câhiliye toplumu, Efendimiz’in irşâdıyla “gerçek bilenler” hâline geldi. Geceler gündüze döndü. Kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti. İnsan vücûdunun bir damla sudan, kuşun ufak bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok denecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsâlleri üzerinde derin tefekkürler başladı… Hayat, Allah rızâsına …

Read More »

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan'a Hicret

Afrika, İslam ile nasıl tanıştı? Allah için ilk hicret nereye ve ne zaman yapıldı? Habeşistan’a hicret Müslümanlar kimlerdir? İşte Habeşistan hicreti kısaca… Resûl-i Ekrem Efendimiz, Kureyşlilerin amansız ezi­yetleri karşısında Müslümanlara hicret emri verdi. Çünkü onlar, dînî vazîfe­lerini hür ve serbestçe yapamıyorlardı. Ayrıca dîni yaymak da vazîfeleri idi. HABEŞİSTAN’A HİCRET KISACA …

Read More »

Dini bilgi yarışması uygulaması

Hakikatislamda.com tarafından çıkarılan Dini Bilgi Yarışması uygulamamızı sizlere tanıtmaktan gurur duymaktayız. İslami Bilgi Yarışması uygulamamızda test sorularını çözerek dini konularda bilgilerinizi arttırabilirsiniz. Bildiğiniz konuları tekrar ederek bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Genel Dini soruları , siye ve hadisi şeriflerle ilgili sorular , fıkıh soruları , itikad ile ilgili ve çocuklar için kategorilere ayırmış …

Read More »